• SirBobby.jpg
  • Barotac.jpg
  • Batad.jpg
  • Sara.jpg
  • Concepcion.jpg
  • Ajuy.jpg
  • VPAF.jpg
  • VPRE.jpg
  • VPAA.jpg
  • BSME FEB2024.jpg

 

NISU joins 126th Philippine Independence Day Celebration

 

 

To show alliance and unity for the country's independence, faculty and staff of Northern Iloilo State University joined the municipal celebration of the 126th Philippine Independence Day Celebration at the Municipal Plaza today.
 
The event was attended by the Local Government Unit of Estancia together with NISU, Department of Education schools, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, and Public Attorney’s Office.
 
“Ito ay isang araw hindi lamang para ipagdiwang ang kalayaan kundi para bigyan parangal ang mga sakripisyo ng mga taong walang sawang nakipaglaban para sa soberanya at dignidad ng sambayanang Pilipino,” Dr. Bobby D. Gerardo, University President, said in his closing remarks.
Dr. Gerardo also highlighted that all academic institutions and public services have the responsibility to preserve the gift of independence.
 
“Mayroon tayong pagkakataon at responsibilidad na parangalan ang pamana ng kalayaan ng ating bansa. Nararapat nating itaguyod ang halaga ng kalayaan, demokrasya at katarungan sa lahat ng ating ginagawa. Isapuso natin ang pangako sa kahusayan sa edukasiyon at serbisyo sa lipunan,” he noted.
 
NISU’s participation symbolizes its commitment not just for academic excellence but also extends its reach to fostering patriotism, civic responsibility, national pride, and a sense of community.
 
This year’s Independence Day celebration is anchored with the theme “Kalayaan. Kinabukasan. Kasaysayan”.